fethalsa.wordpress.com
Är jag verkligen frisk?
Svaret på den frågan är ett kraftigt ja under förutsättning att jag håller fast vid LCHF-kosten. Man kan alltså bli frisk från diabetes 2 som är en av de mest djävulska kroniska inflammationerna. V…