festivalreviews.org
Film Review: SHADOW (China 2018) ***
Life and intrigue in an ancient Chinese court. Director: Yimou Zhang Writers: Wei Li (screenplay), Yimou Zhang (screenplay) Stars: Chao Deng, Li Sun, Ryan Zheng Chinese director Zhang Yimou has mad…