festivaldom.com
O festivale
Festival súčasného umenia DOM Festival DOM (D-ielo, O-tvorené, M-iestu) vznikol v roku 2015 ako iniciatíva nezávislých aktivistov a kurátorov v oblasti prezentácie súčasného vizuálneho umeni…