festivaldom.com
Foto report
Otvorenie festivalu DOM 2018 PO»PRAVDE/vernisáž výstavy Foto: Ondrej Urban Sprievodný program Piatok 7. 9. 2018 Interaktívny objekt, online komunikácia s chatbotom: Samčo, bra…