festivaldom.com
DOM 2015
DOM 2015 Toto nie je DOM UMENIA, toto je umenie v DOMe Stará lisovňa pri nemeckom kultúrnom dome, Bratislava-Rača 16. – 23. máj 2015 Toto nie je “Dom umenia”. Toto je umenie “doma…