festivaldom.com
Ďakujeme
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa dobrovoľne a s nadšením podieľali na tom, aby DOM mohol vzniknúť. Projekt podporili: Festival DOM After Effect sa v roku 2019 uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP…