ferzkiwi.wordpress.com
Yuri Norstein’s intervew in Kino Art about ‘Winter Days’ – [part 1]
ในปี 2004 Kino Art นิตยสารรัสเซียได้ตีพิมพ์บทสัมภาษณ์ของผู้กำกับ Yuri Norstein ที่เป็น 1 ใน 36 ศิลปินที่ร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่อง ‘Winter Days’ เมื่อปี 2003 (สัมภาษณ์โดย Tatyana…