ferrolencomun.gal
Suso Basterrechea
Concelleiro delegado titular da Área de Cultura e Educación, Universidade, Deportes, Turismo e Festas. De carácter enunciativo: Atribucións: Festivais e espectáculos públicos; actividades culturais…