ferrolencomun.gal
A reforma da Praza de Armas irá este luns á Xunta de Goberno
A proposta de aprobación do Proxecto básico e de execución para a Remodelación da Praza de Armas, redactado polo arquitecto don Carlos A. Pita Abad, en novembro de 2017, será elevado este lu…