ferrolencomun.gal
Jorge Suárez Fernández
Alcalde De carácter enunciativo: Atribucións: Comunicación e relacións institucionais Contribucións e impostos; tasas e arbitrios e, en xeral, todo o relacionado cos ingresos municipais; servicio …