fereydani-vakil.ir
قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی  مصوب ۱۳۹۸/۴/۲
قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است به قرار زیر است: ماده۱ـ اصطلاحات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی مشروح ذیل است: …