fereydani-vakil.ir
شرایط اعتبار شهادت شهود در امور حقوقی چیست؟|مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری
شرایط اعتبار شهادت شهود از مسائلی است که در دادرسی های حقوقی مورد توجه اصحاب دعوی و دادرس رسیدگی کننده به پرونده است. در دادنامه زیر به این موضوع پرداخته شده است: شهادت شاهد از روی قطع و یقین نبوده بر اساس نقل قول از دیگران است بنابراین قابل ترتیب اثر نمی باشد. تاریخ:۳۱/۴/۸۵ شماره …