ferdi.se
Ska staten styra så teknikbolag hjälper rätt?
På många sätt är teknikföretagen, inne på så många områden av våra liv att det inte liknar något som vi någonsin varit i närheten av. Det minsta de kan göra är att lägga mer fokus på att se till at…