ferdi.se
Använd Apple Pay på Apple Watch
Som jag tidigare skrev om, så kan boende i Sverige nu få igång Apple Pay – ganska enkelt. Det gör att du kan betala på butiker som kommit igång med Apple Pay i Sverige och det är bra att vara…