fentlideratge.cat
Submissió, docilitat, adaptabilitat i lideratge - Fent Lideratge
Submissió, docilitat, adaptabilitat son competències o falta de competència que cal treballar per assumir el veritable lideratge.