fentlideratge.cat
És fonamental que la política s'impregni de l'actuació per valors.
La política fonamentada en valors és la que necessita la societat actual. Cal formació i educació per aconseguir la politica al servei de les persones.