fentlideratge.cat
Entre el lideratge transformacional y l'autoajuda hi ha km de distància
No és el mateix lideratge transformacional que autoajuda. En alguns punts es troben. Però el lideratge va molt més enllà que els programes d'autoajuda.