fentlideratge.cat
El líder és ètic. Sense ètica no hi ha lideratge. Solsament directius.
El líder és ètic. La ètica és una competència del líder. Es pot aprendre a ser ètic. Cal ser riguros amb un mateix i exigir-se al màxim.