fentlideratge.cat
El lideratge transformacional ha d'arribar a la política per poder-la millorar.
El lideratge transformacional és el que es fonamenta en valors. És necessari i imprescindible que arribi a la política i guii totes les accions.