fentlideratge.cat
El lideratge també és necessitat de compassió,comprensió i humilitat.
El lideratge per ser ferm necessita connectar amb el nostre propi equilibri interior. Així podrem ser compassius i comprensius des de la humilitat.