fentlideratge.cat
El lider sap definir objectius respectant els valors i actúa d'acord amb ells.
El líder sap assolir els seus objectius, respectant els seus valors i a les persones que l'envolten. Sap demanar ajuda i treballa en equip.