fenixx.org
Soros laat kat uit de zak: “Instrumenten voor het disciplineren van lidstaten” moeten worden ontwikkeld
Dat uitgerekend een miljarden bezittende speculant-kapitalist als George Soros de lieveling van elke socialist is geworden en elk kritiek op hem, hoe objectief ook, meteen als “antisemitisme&…