fenixx.org
EU-Hof van Justitie: Bescherming van de islam is belangrijker dan vrijheid van meningsuiting in Europa!
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens verwierp het beroep van de Oostenrijkse islamcritica Elisabeth Sabaditsch-Wolff, die eerder door Oostenrijkse rechtbanken was veroordeeld omdat zij de r…