fenixx.org
De regering van Polen overweegt zich terug te trekken uit het VN-migratiepact – omdat het nalaat de eigen burgers te beschermen
Polen overweegt het pact te verlaten, aangezien het pact de belangrijkste prioriteiten van elke regering – de bescherming van de eigen burgers – verwaarloost. Het zou “illegale mi…