fenixx.org
Wat als de VN-verklaring over de rechten van inheemse volkeren geldt voor inheemse Europeanen?
Officieel is het document juridisch niet bindend, dus het telt niet. Wat zou er gebeuren als dat wel het geval zou zijn? Wat als het verankerd was in de grondwetten van Europese landen? Immers, het…