femtejuli.se
Detta kan du göra för att stoppa EU:s uppladdningsfilter!
Använd verktyget pledge2019.eu för att få Europaparlamentets ledamöter att binda upp sig för att rösta mot EU:s uppladdningsfilter (artikel 13 i EU:s nya direktiv om upphovsrätt) – samtidigt …