femtejuli.se
Kommer artikel 13 att döda Instagram?
Kommer det över huvud taget att vara möjligt för oss som bor i EU att använda sociala plattformar som Instagram i framtiden? Så här: Artikel 13 i EU:s nya direktiv om upphovsrätt föreslår att nätpl…