femtejuli.se
Länkskatten: Google News hotar stänga ner i EU
Google News kommenterar artikel 11 (»länkskatten«) i EU:s nya direktiv om upphovsrätt: ”Google News might quit the continent in response to the directive, said Jennifer Bernal, Google’s publi…