femtejuli.se
Slutet för MP:s kamp för ett fritt internet i EU?
I vår blir det vaktombyte i Europaparlamentet. Nya ledamöter skall väljas, vilket kommer att påverka den politik som förs. Hitintills har Miljöpartiet haft en stark röst i Bryssel för internets fri…