femtejuli.se
Bakslag för ”länkskatten” i Tyskland
Samtidigt som förhandlingar pågår i EU om det nya direktivet om upphovsrätt (EUCD) kommer relaterade nyheter från EU-domstolen. Det handlar om den så kallade länkskatten som återfinns i EUCD:s arti…