femtejuli.se
Säpo kräver datalagring och trojaner
Samtidigt som polisens användning av hemliga tvångsmedel (avlyssning) ökar, vill Säkerhetspolisen ha mer övervakning. I ett pressutspel pekar Säpos chef, Klas Friberg, på tre punkter. Den kanske mi…