femtejuli.se
Lägre investeringar i ny EU-tech med GDPR
EU:s nya dataskyddsreglering – General Data Protection Regulation (GDPR) – har nu varit i kraft i sex månader. Här är några siffror och slutsatser från en första utvärdering. 57.000 kla…