femtejuli.se
Varför skapas inga nätjättar i Europa?
Här är ett intressant lästips. Techdirts Mike Masnick skriver under rubriken: Why Europe Will Never Build Its Own Digital Giants. Ur texten… (W)hat fascinated me most was the general resistan…