femtejuli.se
Blandade signaler från Google om yttrandefrihet på nätet
Breitbart (som i och för sig ofta har hårt vinklade artiklar) har fått fatt på ett memo från Google – som sänder oroväckande signaler om yttrandefriheten på nätet. ”An internal company …