femtejuli.se
HAX: Kampen för ett fritt och öppet internet börjar med kunskap om vad som är på gång
Det ser ut som om kampen för ett fritt och öppet internet kommer att bli en mer central och uppmärksammad fråga det närmaste året. Detta blir en strid på flera olika fronter. Till att börja med har…