femtejuli.se
HAX: Censur, kontroll och brott utan offer i nytt regeringsförslag
Regeringen tänker ”avreglera” spelmarknaden, vilket i sig är på tiden. Men det förslag som presenterades väcker frågor som bland annat rör informationsfrihet och internets öppenhet. Tan…