femtejuli.se
Bahnhof till kvinnor: ”Det är bara att göra det”
”Svenska kvinnor har ganska stora friheter, vi har samma rättigheter som män, och att man då ska behöva en push från regeringen att skriva saker på internet känns märkligt och konstigt i dage…