femtejuli.se
HAX: Kampen mot Storebror – ett flerfrontskrig
Kampen mot massövervakningen är bara en del av kampen mot Storebrorsstaten. Den berör det faktum att överheten vill veta vad vi säger, skriver, tycker och gör. Detta är viktiga verktyg för makthava…