femtejuli.se
Ministerrådets ”julklapp” till EU-medborgarna: Fri rörlighet för data
Europeiska unionens råd vill ta bort nationella restriktioner kring var data får lagras och behandlas: Företag och myndigheter i ett EU-land ska kunna använda molntjänster i ett annat EU-land. Besl…