femtejuli.se
Sverige får sin första statstrojan
I dag presenterade regeringens särskilda utredare Petra Lundh delbetänkandet Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet. Utredaren föreslår att Sverige inför en …