femtejuli.se
FRA kritiserar FRA, typ
Är det en ödets ironi eller en ironisk blinkning att ”EU:s byrå för grundläggande rättigheter” förkortas FRA – Agency for Fundamental Rights? Bokstäverna kommer ju inte ens i rätt…