femtejuli.se
Läcka: Frankrike, Portugal och Spanien lobbar för uppladdningsfilter
Statewatch har publicerat läckta dokument som visar att Frankrike, Portugal och Spanien vill ha det uppladdningsfilter som kommissionen först föreslog som en del av det nya upphovsrättsdirektivet, …