femtejuli.se
EU-utskott sätter ner foten mot antiintegritetslobbyn
Den 19 oktober 2017 röstade Libe – Europaparlamentets utskott för Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor – om Eprivacyförordningen. Och det är för en gångs…