femtejuli.se
Striden om privatsfären
Är det lagligt för amerikanska gränspolisen (Customs and Border Patrol, CBP) att söka igenom amerikanska medborgares elektroniska enheter vid inresa till USA? Det är dags att domstolarna säger sitt…