femtejuli.se
Europa ber USA att inte riva ut internets själ
Edri (European Digital Rights) har tillsammans med 200 andra organisationer utanför USA skrivit ett öppet brev till FCC (Federal Communications Commission), där de uppmanar den amerikanska myndighe…