femtejuli.se
Peter Thiel kan bli Donald Trumps närmaste man
I avdelningen ”näste man till rakning” konstaterar vi att finansmannen Peter Thiel kan bli ordförande för USAs president Donald Trumps underrättelseråd Piab (President’s Intelligence Advisory Board…