femtejuli.se
Ny läcka avslöjar kritik mot upphovsrättsdirektivet
Medan EU filar vidare på upphovsrättsdirektivet visar en ny läcka att sex EU-länder kritiserat nuvarande förslag. Belgien, Finland, Irland, Nederländerna, Tjeckien och Ungern ifrågasätter bland ann…