femtejuli.se
Så samarbetar Europol med de sociala nätverken
En magisteruppsats av Kilian Vieth går igenom hur Europol tar bort innehåll från sociala plattformar som Facebook. Samarbetet har främst skett via den nya avdelningen Internet Referral Unit (IRU), …