femtejuli.se
Har USA kriminaliserat kryptering?
En man i USA har nu suttit fängslad i två år för att ha vägrat att avkryptera två hårddiskar. Den anklagade, Francis Rawls, menar att det skulle bryta mot den amerikanska konstitutionens femte till…