feministdelegationen.se
Ny feministisk termin
Herre min skapare, är kanske en fras som jag skulle yppat om jag varit religiös när jag upptäckte att det var o-tro-ligt länge sedan jag skrev. Den oinvigde tänker här kanske att allt är i sin ordn…